fbpx
2018 © Arvolista

CE/DoP-asiakirjat ja PEFC

Arvolista Oy:llä on direktiivien vaatima voimassaoleva CE-sertifikaatti sekä DoP- suoritustasoilmoitus paneelituotteilleen. Sertifiointia ei vaadita tässä vaiheessa listatuotteilta.

Arvolistalle on myönnetty 27.8.2013 PEFC-sertifikaatti. PEFC on maailmanlaajuinen puun alkuperän seurantajärjestelmä, jolla voimme varmistaa, että käyttämämme puu on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä. Sertifikaattimme sisältää myös  EU TR-standardin mukaiset vaatimukset. 

SUORITUSTASOILMOITUSNo. 001 DoP
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Havupuupaneeli ja – verhouslauta
Tuotteen tunniste: Havupuupaneeli ja – verhouslauta
Aiottu käyttötarkoitus: Verhouslauta sisäkäyttöön
Valmistaja: Arvolista Oy, Kytöahonkuja 8, 46800 Myllykoski
AVCP-menettely: AVCP 4

 

Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat Paksuus 9 – 32 mm
Leveys 10 – 250 mm
EN 14915:2006
Tiheys ja paksuus

 

Puulaji

Vesihöyryn läpäisevyys

Lämmönjohtavuus

Äänen absorboituminen

390-500 kg/m3, 9/5 mm

 

Kuusi (Picea abies)  ja Mänty (Pinus sylvestris)
NPD

0,04 W/m K (lamda mitoitusarvo)
NPD

Palokäyttäytyminen D-s1,d0
Vaarallisten aineiden päästöt NPD
Pitkäaikaiskestävyys Kestävyysluokka 4 EN 350 mukaan
 
TOP