2018 © Arvolista

REUNALISTAT

Reunalistat

Perinteisesti reunalistoja käytetään ulkokulmien suojaamiseen sekä puolipaneeleiden päälle, mutta voit asentaa L-listan myös ovenpieleen.

Vakioreunalistoja käytetään mm. ovipielissä, ikkunoiden reunoilla, sisäseinien kulmien suojaamiseen sekä puolipaneeleiden päällä. Koristereunalistoja käytetään yleisimmin antamaan ilmettä puolipaneloidulle seinälle. Niitä voit käyttää myös ovi- ja ikkunapielissä silloin, kun tavallinen peitelista ei riitä.

TOP